Der er stort samfundsmæssigt fokus på de såkaldte STEM uddannelser (Science, Technology, Engineering og Mathematics), og en fortsat udvikling af det digitale samfund sættes ofte lig med fokuserede it-faglige kompetencer. Men der er også et behov for bredere it-faglige kompetencer, hvor it fagligheden også omfatter kritiske og refleksive elementer. Nogle fag forudsætter kodning, andre fag forudsætter afkodning: At kunne
genfortolke sit fag i lyset af forandringer i det digitale samfund.

Dansk Magisterforening og Dansk IT
anbefalinger-til-dannelse-i-et-digitaliseret-samfund

Dannelse i et digitaliseret samfund. (2019). Dansk Magisterforening og Dansk IT. Retrieved from https://dm.dk/media/34925/anbefalinger-til-dannelse-i-et-digitaliseret-samfund.pdf