Kan en større del af de videregående uddannelser og børns skolegang i de mindre klasser flyttes over på digitale platforme? Bestræbelsen har længe været i gang og har med Corona-krisen fået et kæmpe nøk fremad. Men meningerne er delte, når gevinster og omkostninger gøres op. Både folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler og universiteter mener at kunne spare på budgetterne, mens virkeligheden ofte viser sig at være den modsatte. Desuden peger talrige undersøgelser på, at de digitale platforme svækker læringen hos de svagere elever og studerende. Og hvad med læreren som en betydningsfuld rollemodel? Konferencen sætter fokus på gymnasiet og de videregående uddannelser. Her bygger de digitale modeller stort set udelukkende på nutidens engelsk-amerikanske pædagogik, hvor paratviden er afgørende, og den almene dannelse ikke tillægges betydning. Står vi overfor valget mellem skolen for livet og skolen for skærmen?

10.15-10.40: Konferenceoplæg ved Jesper Balslev

Både i gymnasiet og ved de videregående uddannelser indføres digitale platforme med rasende hast. Hvad er konsekvenserne? Hvor fører det os hen, og hvilke gevinster forventer vi? Ved vi overhovedet, hvorfor vi gør det?

Tilmelding: https://www.teknoetik.org/2020/05/11/digitalisering-i-uddannelserne-etiske-og-laeringsmaessige-udfordringer/