Nye teknologier deler en række grundlæggende fællestræk med teknologi, der ikke fungerer.

[…]

Ved nærmere eftertanke indser man dog let, at selve potentialet for en teknologi kan være enormt stort, hvis det blot angives uden videre modifikationer. Givet at eleverne er motiverede, at underviseren er særdeles IT-kyndig, at denne har haft lang tid til at forberede sig, at it-udstyret virker perfekt, at der en klar læringsstrategi for undervisningen, som passer perfekt sammen med teknologien, så er der ingen grænser for teknologiens fantastiske muligheder. Problemet er jo blot, at disse betingelser stort set aldrig er til stede i praksis på samme tid.

Søren RIIs

Riis, S. (2012). Klasseværelset som eksperimentarium for nye teknologier. In K. D. Søndergaard & C. Hasse (Eds.), Teknologiforståelse – på skoler og hospitaler (pp. 87–107). Aarhus Universitetsforlag.