Vi har drevet den digitale udvikling frem i bedste mening. Vi har gjort investeringerne i en tro på fremskridtet, og vi har villet det bedste for vores børn. Men det er tid til at stoppe op. Tid til at overveje, hvorvidt it som pædagogisk middel i undervisningen gør det, vi ønsker for vores børn. Og hvorvidt skærmtiden skal erstattes med noget af det andet væsentlige for deres udvikling – i skolen og i hjemmet. I Taiwan har man netop forbudt brug af iPhones eller iPads for børn under 2 år. Og forældrene har også pligt til at sikre, at ældre børn ikke bruger skærm mere end 30 minutter om dagen. Det vil være meget udansk med så drastiske tiltag, men det er alligevel tankevækkende, at mens vi dåner over børn og unge, som ryger og drikker, så lukker vi med sindsro øjnene for deres overforbrug af skærmtid.

rådet for børns læring
Vi-har-drevet-den-digitale-udvikling-fr…-at-stoppe-op-Rådet-for-Børns-Læring

Vi har drevet den digitale udvikling frem i bedste mening. Men det er tid til at stoppe op. Kronik fra formandskabet for Rådet for Børns Læring bragt i Berlingske den 1. marts 2020.