• 79% af danske daginstitutioner anvender aktivt digitale medier i det pædagogiske arbejde.

• Typisk bruger børn i danske daginstitutioner (70%) max 10 minutter dagligt på skærmaktiviteter.

• 10% benytter aldrig digitale medier sammen med børnene.

• 11% benytter digitale medier, men søger så vidt muligt at begrænse børns (individuelle) brug.

• I institutioner, der anvender digitale medier, bruges disse hovedsagligt til lærings- og udviklingsmål (53%), og ofte som supplement til den øvrige indsats (36%), mens 27% rapporterer, at digitale medier indgår i børns leg.

• Digital socialisering opstår igennem leg og hverdagsbrug, som f.eks. når en håndfuld børn spiller sammen på en tablet, eller en telefon findes frem til at afspille musik eller læse en bageopskrift.

• 43% har udarbejdet fælles retningslinjer for det digitalpædagogiske arbejde, mens 11% har uskrevne regler og retningslinjer.

• 30% har ingen formelle retningslinjer på området (12% svarer, at de er på vej).

• 43% føler sig godt klædt på til det digitalpædagogiske arbejde.

• I de institutioner, der har fravalgt eller begrænset børns adgang til digitale medier, begrunder 47% det med, at børnene har meget skærmtid derhjemme.

• Børns omgang med teknologi er præget af leg og sociale dynamikker, der overordnet er sammenlignelige med hvad man ser i ikke-digitale aktiviteter.

Jan Ole Størup, Ditte Winther-Lindqvist og Andreas Lieberoth

Lieberoth, A., Størup, J. O., & Winther-Lindqvist, D. (2020). Hvem Sidder Dér Bag Skærmen?… Og Hvem Hjælper. https://dpu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/Ebog_-_Hvem_sidder_der_bag_skaermen.pdf

Ebog_-_Hvem_sidder_der_bag_skaermen