Lærerne må håndtere mangfoldigheden af teksttyper i deres undervisning, hvilket gør det vanskeligt at forberede sig på en måde, hvor man kan have fuldt kontrol over stoffet. Dette ændrer for nogle læreres vedkommende ved lærerrollen. At arbejde med digital læsning fordrer en åben didaktik, hvor man undersøger tekster på andre måder, end analog læsning gør. Eleverne kan i deres læseprocesser stikke af i mange forskellige retninger, og derfor må lærerne håndtere, at eleverne går mange og muligvis andre veje for at forstå de tekster, de læser. 

Lene Storgaard Brok, Henriette Romme Lund & Anna Sigbritt Køhler 

Nationalt Videncenter for Læsning, & Styrelsen for IT og Læring. (2018). Læsning på digitale enheder: Vidensnotat. Retrieved from https://videnomlaesning.dk/media/2397/vidensnotat_laesning-pa-digitale-enheder_til-web.pdf