Internationalt og i Sverige ser vi en positiv sammenhæng mellem skolelederens vurdering af, at digital ressourcemangel Ingen indflydelse har på undervisningen og elevernes onlinelæsescore. Derimod klarer eleverne i Danmark og Norge sig i gennemsnit lige godt, uanset hvor stor indflydelse en eventuel digital ressourcemangel menes at have på skolens mulighed for at tilbyde undervisning. I Danmark hænger digital ressourcemangel på enkelte områder, som fx computere til undervisning, heller ikke sammen med elevernes ePIRLS­score. De skandinaviske elever læser i gennemsnit lige godt, uanset om de arbejder med hver deres computer, eller om de er flere om at deles om en computer. At elever, der går på skoler, hvor der er e­bøger tilgængelige, klarer sig bedre, ser vi i Skandinavien alene i Danmark – og det er sandsynligt, at der ikke er tale om en direkte årsagssammenhæng, men at der er andre faktorer på spil, der kan forklare sammenhængen, såsom elevernes socioøkonomiske eller sproglige baggrund.

Jan Mejding & Katja Neubert

Mejding, J., & Neubert, K. (2016). ePIRLS 2016. En international undersøgelse om læsning af informerende onlinetekster i 4. klasse.