Nogle skoler og lærere arbejder allerede innovativt med digital teknologi. Der er heldigvis masser af ildsjæle derude. Men der er andre skoler, som kunne gøre mere. Generelt set er arbejdet med it og teknologi i folkeskolen underprioriteret i forhold til det samfund, skolen skal ruste børnene til. Det er en væsentlig forklaring på, at Danmark halter bagud ift. andre lande, når det handler om de unges interesse for at udvikle it- og teknologikompetencer.

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv (2020). Vækst igennem digitalisering.

dansk-erhvervs-digitale-politik-vakst-gennem-digitalisering