Kompetencen til at tænke kritisk om konkrete problemstillinger bygger dels på færdighederne analyse og vurdering, begrundet argumentation, og problemløsning, dels på viden om den konkrete problemstilling eller fag-område. Kritisk tænkning er relevant at anvende i forhold til emner og problemstillinger af enhver art som en måde at nå til nye erkendelser. Kritisk tænkning kræver faglighed og indholdsviden, idet kritisk tænkning først er kritisk, når det knytter an til konkret indhold og faglighed. Det er således afgørende for børn og unges udvikling af kritisk tænkning, at de er i besiddelse af faglige kompetencer og ordforråd. Der bør desuden skelnes mellem de færdigheder, som er nødvendige for kritisk tænkning, og vilje og motivation til at anvende disse færdigheder til kritisk tænkning. 

Rambøll
200224-Litteraturstudium-om-kritisk-taenkning-afrapportering-12-02-2019