Lærerne og lederne vurderer, at der er markante kulturelle barrierer for en øget systematisk anvendelse af digitale redskaber i undervisningen. De kulturelle barrierer er knyttet til lærernes usikkerhed overfor nye digitale redskaber, blufærdighed i forhold til at udgive og dele undervisningsmaterialer og – forløb og ikke mindst vaner – (sic) lærerne forbereder og gennemfører undervisningen, som de plejer. Dernæst er der ifølge lærerne i caseinterviewene en udbredt skepsis blandt deres kolleger i forhold til den faglige effekt for eleverne af at anvende digitale redskaber i undervisningen. Desuden mener lærerne ikke, at digitale redskaber kan bidrage til at dele undervisningsmaterialer med andre eller genanvende egne materialer, da undervisningen skal målrettes hver klasse eller hvert hold.

deloitte

Deloitte. (2014). Digitale redskaber i undervisningen på gymnasiale uddannelser og i almen voksenuddannelse. Retrieved from https://www.digst.dk/~/media/Files/Velfaerdsteknologi/Rapporter-og-analyser/Digitale-redskaber-i-undervisning.pdf