Lærerne havde begrænsede forudsætninger for at gennemføre fjernundervisning. Det kan være en af årsagerne til, at omkring halvdelen af kursisterne under nedlukningen oplevede, at materialerne, undervisningen og opgaverne blev sværere sammenlignet med den almindelige undervisning. Ligesom over halvdelen af kursisterne havde særligt brug for faglig støtte i fjernundervisningen, mens en tredjedel havde behov for it-teknisk støtte. Halvdelen af kursisterne oplevede ligeledes, at de lærte lidt eller meget mindre sammenlignet med den normale undervisning.

(min markering)

Michael Lund-larsen & Sebastien Bigandt

Lund-larsen, M., & Bigandt, S. (2020). Fjernundervisningstemperatur – En rundspørge blandt kursister og lærere på voksenuddannelser om erfaringer med fjernundervisning under coronanedlukningen.