I analyse af datamaterialet tegner der sig et billede af, at læringsudbyttet af undervisningen i nedlukningen vurderes at have været lavere end normalt. I spørgeskemaundersøgelsen vurderer i alt 70 % af lærerne, at læringsudbyttet for den samlede elevgruppe var lidt (49 %) eller meget lavere (21 %) under nedlukningen (tabelbilag B, tabel 30). Der er i data ingen markante forskelle ift., om lærere, der har anvendt bestemte undervisningsformer, har vurderet deres elevers læringsudbytte enten højere eller lavere i den almindelige undervisning (tabelbilag B, tabel 38a-f). Blandt adspurgte elever i 5. og 8. klasse vurderer i alt ca. halvdelen (51 %), at de lærte lidt (35 %) eller meget mindre (16 %) i nedlukningsperioden end i deres almindelige undervisning før covid-19-pandemien. Der er ingen signifikant forskel på de to klassetrin for dette spørgsmål (tabelbilag B, tabel 39).

EVA

Grundskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien. EVA (2021)

Rapport-GRUNDSKOLE