Som en del af elevernes digitale kompetencer, skal de med kritisk blik kunne anvende digitale medier. Formålet er, at eleverne bliver i stand til at forholde sig reflekteret til de digitale medier, som omgiver dem. Det betyder både, at eleverne får et overblik, der gør dem i stand til at forholde sig kritisk til fx nyhedsbilledet. Men også at de kan forholde sig selvkritisk til egen anvendelse af digitale medier og digitale værktøjer. Det kan blandt andet indebære overvejelser om eget medieforbrug fx på de sociale medier eller anvendelse af computer i undervisningen. Det kan også indebære kritiske overvejelser om de  ændringer, som teknologierne skaber; fx at algoritmer og computermodeller kommer med en intentionalitet. Dermed opnår eleven en kritisk forståelse af internettets teknologi og kommunikationsformer, som understøtter elevens handlen som global, demokratisk borger.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasiekontoret – UNDERVISNINGSMINISTERIET 

Digitale kompetencer: Vejledning til lov og bekendtgørelse  – Lov om de gymnasiale uddannelser § 29 

180816-Vejledning-til-lov-og-bekendtgoerelse-Digitale-kompetencer