Den globale udvikling stiller nye krav til arbejdsstyrkens kompetencer, og stadigt flere lande efterspørger metoder til at uddanne selvstændige, innovative, problemløsende medarbejdere og elever. Den danske tradition for elevaktive og inddragende læreprocesser koblet med den teknologiske udvikling giver gode muligheder for udvikling af digitale læringskoncepter og dermed nye eksportmuligheder. Hidtil har det været en barriere at oversætte den særlige nordiske pædagogiske tradition til andre kulturelle læringskontekster, men den barriere er blevet mindre i takt med den øgede internationale efterspørgsel efter den nordiske måde at lære på.

Morten Østergaard

Inno+ Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation. (2013). https://ufm.dk/publikationer/2013/filer-2013/innova_hovedkatalog_interaktiv_web.pdf

Relateret: Nordic countries as commercial export-havens

innova_hovedkatalog_interaktiv_web