Digitaliseringen har potentialet til at disrupte den traditionelle måde at tilrettelægge uddannelse på

Danske gymnasier: Digitaliseringsstrategi – De almengymnasiale uddannelser i den digitale tidsalder

Omtale:
https://www.danskegymnasier.dk/mangel-paa-sammenhaeng-i-uddannelsessystemet-bremser-unges-digitale-udvikling