Godt to ud af tre nystartede studerende (68 %) har modtaget online undervisning i deres første tid på
studiet, men der er stor forskel mellem sektorerne.
• For det meste er det undervisning med mange deltagere, der foregår online, og en del andre studerende oplever, at de skal deltage på skift til den fysiske undervisning.
• Over halvdelen af de nystartede studerende (57 %) oplever, at de har modtaget god online undervisning
fra deres uddannelse. Studerende med lave karakterer fra gymnasiet oplever i mindre grad at modtage god online undervisning end studerende med højere karakterer fra gymnasiet.
• 55 % af de studerende oplever, at det er svært at være en del af et studiefællesskab, når hele eller dele af undervisningen foregår online. Samtidig savner 44 % af de studerende mere fysisk fremmøde, og omkring 40 % af de studerende har svært ved at opretholde motivationen og koncentrere sig.
• Samlet set foretrækker blot 4 % af de studerende online undervisning, mens 59 % foretrækker fysisk
undervisning.

Mathias Tolstrup Wester & Iben munk mortensen (?)

Mathias, S., Wester, T., Iben, K., & Mortensen, M. (2020). Studerendes oplevelse af online undervisning på første semester. Danmarks Evalueringsinstitut.

Minianalyse-om-onlineundervisning_0