Det Nationale Videncenter for e-læring og Tænketanken DEA har spurgt elever på 70 ungdomsuddannelser om deres erfaringer med undervisning under Corona-krisen. Flere end 12.000 har svaret, og to tredjedele angiver, at den nuværende fjernundervisning gør dem mindre motiverede end normalt.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/gymnasieelever-vi-er-blevet-glemt