– Nitten ud af tyve lærere i undersøgelsen mener, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til, at skolen udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
– Tre ud af fire lærere i undersøgelsen mener, at it, digitale læremidler og digitale redskaber kan være med til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
– Ni ud af ti lærere i undersøgelsen er ”enige” eller ”meget enige” i, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til at udfordre de dygtigste elever. 
– Tre ud af fire lærere i undersøgelsen, er ”enige” eller ”meget enige” i, at øget brug af it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til at motivere eleverne til at lære mere. 

Det digitale råd
Folkeskolereformen-og-digitalisering-7-anbefalinger-fra-det-Digitale-Råd-April-2015

Det digitale råd. (2015). Folkeskolereformen og Digitalisering, (April), 3–10. Retrieved from http://detdigitaleraad.dk/wp-content/uploads/2015/04/Folkeskolereformen-og-digitalisering-inkl-7-anbefalinger-fra-Det-Digitale-Raad.pdf