»Det seneste halve år har jeg noteret, når der kom nye undersøgelser af, hvad man kunne lære om det digitale, mens der var lockdown. Der er nogle ting, som går igen. Mistrivsel, manglende motivation, savnet af det sociale – alt det, vi kalder den uformelle læring, og det, som øjenkontakt og fysisk kontakt bidrager med. Der er en masse ting, vi tydeligere kan se, at det digitale ikke kan,« siger Jesper Balslev, der har observeret samme reaktion hos sine egne studerende.

Jesper Balslev

Berlingske Tidende, 26. December Efter måneder bag skærmen: Corona har lært os om det digitales begrænsninger