Resultaterne i figuren nedenfor indikerer en negativ udvikling i de oplevede pædagogiske effekter af de didaktiske digitale læremidler sammenlignet med 2014. Dette ses ved, at de oplevede effekter i 2018 gennemsnitligt set er lavere, end de var i 2014. Den negative udvikling er signifikant for tre af de fire oplevede effekter, men ikke for elev-til-elev læring. 

[…]

Den anden mulige forklaring er, at der på tidspunktet for undersøgelsen var en generel debat om hvorvidt digitale ressourcer har positive effekter. En sådan debat kan have haft betydning for de oplevede effekter, hvilket i interviewet kommer til udtryk i form af efterspørgsel efter viden om, hvornår digitale ressourcer reelt skaber mere kvalitet.

Rambøll

Undervisningsministeriet. (2018). Indsatsen for IT i folkeskolen. Undervisningsministeriet. https://dk.ramboll.com/-/media/files/rdk/documents/management/2018/evaluering-af-it-i-folkeskolen.pdf?la=da

Evaluering-af-it-i-folkeskolen