Resultaterne i figuren nedenfor indikerer en negativ udvikling i de oplevede pædagogiske effekter af de didaktiske digitale læremidler sammenlignet med 2014. Dette ses ved, at de oplevede effekter i 2018 gennemsnitligt set er lavere, end de var i 2014. Den negative udvikling er signifikant for tre af de fire oplevede effekter, men ikke for elev-til-elev læring. 

Rambøll

Undervisningsministeriet. (2018). Indsatsen for IT i folkeskolen. Undervisningsministeriet. https://uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/it-i-undervisningen/it-i-folkeskolen