I en zippet mappe, til download, 36.5 mb

 1. ITU: Sammen, hver for sig: universitets-studerendes læringsstrategier under COVID19-nedlukningen
 2. CBS: Survey of educators’ and students’ experiences during the COVID-19 lockdown 
 3. RUC, AAU, AU, PHA, DMJX, SDU, UCL, UCN og VIA: Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående ud-dannelsesinstitutioner i foråret 2020 
 4. DPU: Nødundervisning under corona-krisen – et elev- og forældreperspektiv. Samlet data-rapport
 5. Danske professionshøjskoler: Onlineundervisning under coronakrisen –
  kvalitativ interviewundersøgelse af den digitale omlægning af undervisningen på erhvervsuddannelserne under coronakrisen i foråret 2020
 6. Aarhus Universitet: Undersøgelse af online undervisning og eksamen forår 2020
 7. Erhvervsakademi Aarhus: Vi ses på skærmen – en undersøgelse af studerendes perspektiver på online undervisning
 8. EVA: Studerendes oplevelse af online undervisning på første semester
 9. DEA, Evidencenter, Det Nationale Center for E-læring: Fjernundervisningstemperatur
 10. DEA, Evidencenter, Det Nationale Center for E-læring:
  Virtuel undervisning på ungdomsuddannelserne i en coronatid
 11. Uddannelses- og forskningsstyrelsen (del 1 ):
  – Næsten halvdelen af alle studerende føler sig ensomme 
 12. Uddannelses- og forskningsstyrelsen (del 2):
  – Corona-situationen påvirker studerendes trivsel 
 13. EVA: Grundskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

Relateret: hvilke belæg giver Corona-evalueringer for brug af digitale læremidler? (engelsk)