I denne analyse viser vi stærke indikationer på, at coronakrisen har været til særlig ugunst for de fagligt svage 9. klasseelever, der dimitterede i sommeren 2020. Vi påviser, at de gennemsnitlige årskarakterer er gået tilbage for den svageste fjerdedel af eleverne relativt til de øvrige ca. ¾ af eleverne. Og de gennemsnitlige standpunktskarakterer for de allersvageste elever er faldet på trods af et ellers generelt stigende karaktergennemsnit. Det er dog blevet lettere for en større andel af 9. klasseeleverne at komme direkte ind på en ungdomsuddannelse. Det skyldes, at flere 9. klasseelever er bestået dansk og matematik.

Thomas Wilken & Annasofie Marckstrøm Olesen

Coronakrisen: Forskellen mellem de fagligt stærke og svage grundskoleelever tiltager kraftigt. Analyse | Kraka (2021)