Ser man på holdningen til virtuel undervisning, er der en overvægt af lærere i rundspørgen, som vurderer, at det ikke egner sig til undervisning under normale omstændigheder. Som det fremgår af nedenstaende figur 15, vurderer 56 pct. af lærerne, at virtuel undervisning i lav grad eller slet ikke kan være hensigtsmæssig at anvende i deres undervisning under normale omstændigheder.

[…]

Selvom denne gruppe af lærere, der har gennemført “frivillig” virtuel undervisning, har haft fokus på en række af de væsentlige elementer for elevernes læringsudbytte som bl.a. trivsel, variation i undervisning og vejledning, så vurderer 65 pct. af disse lærere, at læringsudbyttet er lidt eller markant lavere sammenlignet med udbyttet ved undervisning under normale omstændigheder

Michael Lund-larsen m.fl-

Virtuel undervisning på ungdomsuddannelserne. DEA. Evidencenter. Det nationale center for e-læring (2020)