• Færdighedstræning fungerer fint i onlineundervisningen, mens dannelsesopgaven og den sammenhængende og dybere faglighed generelt er mere udfordret. 
• Alle lærere har fået nye/flere erfaringer med digital undervisning. Alene det, at det kunne lade sig gøre, er fantastisk! Både undervisningskvalitet og det tekniske har været svingende. 
• Der er mange ”smarte + hurtige” undervisningsforløb på platforme, som ikke har megen didaktisk eller pædagogisk kvalitet. 
• Erfaringerne åbner for overvejelser om muligheder og begrænsninger i metoder som flipped classroom, digitalt gruppearbejde i udskolingen, perspektiver f.eks. i at give instruktion og træne færdigheder f.eks. i madkundskab. Tik Tok, youtube mm. Og kan man holde online skolehjemsamtaler, forældremøder mm? 
• Giver mulighed for at få fat i elever, man ikke har fokus på til hverdag i form af 1:1 kontakt. Sproglærerne siger f.eks., at det kan være en fordel med 1:1 dialog med elever if. intonation osv. 
• Mindre grupper, hvor alle kan få ordet har været en succes 
• Det manglende kropssprog/kropslige dimension, det har nok en langt større betydning for undervisningen, end vi tænker over til hverdag. 
• Fjernundervisning kræver stor forberedelse – meget skarpere kommunikation! 
• Det allerbedste er, at nedlukning og onlineundervisning har øget de allerfleste elevers motivation for at komme i skole igen! 

 Lærernes evaluering af Corona-tiden –  Glostrup Lærerforenings opsamlede tilbagemeldinger fra lærerne på de 4 afdelinger på Glostrup skole. 

44372