Det er meget nemt at indtage en kritisk position over for et projekt af Aulas størrelse og kompleksitet, når man ikke er inde i forholdene: kravspecifikationer som formuleret af Kommunernes Landsforening, de økonomiske rammer og tidskrav til levering og virkeligheden bag projektstyringen. […] Men lad os få den ud af verden, forargelsen altså.

Link: https://politiken.dk/debat/art7458410/Vores-b%C3%B8rns-Aula-data-b%C3%B8r-ikke-gemmes-hos-Amazon
Relateret: https://www.prosa.dk/artikel/myndigheder-er-tavse-om-amerikansk-cloud/