Så langt vi kan huske tilbage, har folkeskolen og dens historiske forgængere haft som udgangspunkt, at undervisningen blev afholdt på bestemte tidspunkter i et firkantet lokale, hvor eleverne sad bænket i tre rækker – en gangrække, en midterrække og en vinduesrække – eller måske i hestesko. Tilsvarende har lærerens position været fast – nemlig foran tavlen i den ene ende af lokalet.

Nutidens folkeskoleelever er imidlertid født ind i en verden, hvor de fysiske og sociale rammer om samvær er under hastig forandring, fordi stort set alle dele af hverdagen efterhånden er gennemsyret af digitale teknologier og nye medier. Nutidens folkeskoleelever er vante brugere af Facebook, Twitter og sms’er. Deling af sjove lydklip på mobilen og virale videoklip fra YouTube er blevet en væsentlig del af det sociale samvær for børn.

Jørgen bardenfleth m.fl.

Bardenfleth, J. et al. (2010). Den digitale skole – en businesscase for fremtiden. http://detdigitaleraad.dk/wp-content/uploads/2015/01/Den-digitale-skole-maj-2010.pdf

Den-digitale-skole-maj-2010