Digitale teknologier indeholder et potentiale for udfoldelse af børn, unge og voksnes kreativitet og virkelyst. Ved at sætte fokus på digitalt design og elevernes kreative processer med at skabe i det digitale kan elevernes motivation og lyst til at udvikle og medskabe fællesskaber og samfund understøttes. 

Undervisningsministeriet & Styrelsen for IT og Læring

Undervisningsministeriet. (2019). Digitalisering med omtanke og udsyn. Mod en ny digitaliseringsstrategi på undervisningsområdet. 35 sider.

190312-STIL-statuspublikation-webudgave