Det er afgørende, at de basale digitale kompetencer etableres tidligt i livet. Alle børn og unge, der forlader grundskolen og ungdomsuddannelser skal således have basale digitale kompetencer og digital dannelse med i bagagen. Det kræver mere fokuseret og hurtig udrulning af undervisning i digital dannelse og teknologiforståelse. Dette skal ske med udgangspunkt i erfaringerne
fra den eksisterende forsøgsordning med digital dannelse og teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen.

Jim Hagemann Snabe et al.

Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland. Digitaliseringspartnerskabet 2021

Se også den annoterede version her.

visioner-og-anbefalinger-til-danmark-som-et-digitalt-foregangsland_digitaliseringspartnerskabet