Det samlede effektiviseringspotentiale per lærer for henholdsvis forberedelse og opgaveevaluering er beregnet ved at gange procentsatsen for henholdsvis anvendelsesgrad og tidsmæssig besparelse. Dette giver for eksempelvis podcast et samlet effektiviseringspotentiale per lærer for forberedelse på (21,9 % x 20,6 %) 4,5 %. Det samlede vægtede effektiviseringspotentiale per lærer er beregnet ved at gange effektiviseringspotentialet for henholdsvis forberedelse og opgaveevaluering med baselineudgifterne for de to processer og dividere tallet med de samlede baselineudgifter til lærernes løn (4,3 mia. kr.) og lægge de to tal sammen. For podcast giver dette for eksempel følgende beregning: (4,5 % x 1,8 mia. kr. / 4,3 mia. kr.) + (0,5 % x 0,9 mia. kr. /
4,3 mia. kr.) = 2,0 %.

deloitte

Digitale redskaber i undervisningen på gymnasiale uddannelser og i almen voksenuddannelse, Deloitte 2014