Hvis der skal udvikles datamatformidlede og datamatunderstøttede undervisningssystemer – og som sagt er de nationale demografiske argumenter herfor ikke stærke – så må minimumkravet være, at der etableres et udviklingsarbejde, hvor det er udviklingspsykologer, dannelsesteoretikere, uddannelsessociologer, der fører det store ord, og hvor der hele tiden sikres en brugerdialog – med pædagoger og elever – med indbygget vetoret.

Undervisningsministeriet. (1983). Statusrapport – de nye teknologiers anvendelse i undervisning og uddannelse i danmark. Undervisningsministeriet.