(3) Målet må altid udløse aktiviteter. Begrebet ‘mål i sigte‘ er suggestivt, fordi det præsenterer bevidstheden for afslutningen eller konklusionen på en proces. Den eneste måde, hvorpå vi kan definere en aktivitet, er ved at forestille os de objekter, som er aktivitetens slutresultat – ligesom skydeskiven er målet, når vi skyder. Men vi må huske på, at objektet, kun er et mærke eller et tegn, som bevidstheden bruger til at specificere den aktivitet der ønskes udført. Strengt taget er det ikke skydeskiven, men det at ramme den, der er målet i sigte. Man tager sigte ved hjælp af skydeskiven, men også ved hjælp af geværets sigte. De forskellige objekter, der tænkes på, er midler til at give aktiviteten en retning. Hvis en person fx sigter på en kanin, ønsker han at skyde præcist, at udføre en bestemt handling. Eller hvis det er kaninen, han ønsker, er der ikke tale om denne løsrevet fra aktiviteten. Kaninen er en del af aktiviteten. Personen ønsker at spise kaninen eller vise den frem som bevis på sin skydefærdighed – han ønsker at bruge den til noget. Dette gøremål med tingen, ikke tingen betragtet isoleret, er hans mål. Objektet er kun en fase af det aktive mål – at fortsætte aktiviteten med succes. Dette er hvad der menes med det overfor anvendte udtryk om , at målet må ‘udløse aktiviteter’.

john dewey

Dewey, J. (1916/1980). Demokrati og Uddannelse. Klim