Siden 1969 har udbygningen af edb-kapacitet for forskning og videregående uddannelse i Danmark fundet sted på grundlag af principper og forslag, der blev fremlagt i betænkning nr. 523 fra dette år om edb-kapacitetsudbygningen

at der bør være edb-faciliteter af international standard til rådighed således, at intet forskningsområde bliver afskåret fra at være med i forskningens frontlinie alene på grund af mangel på relevante faciliteter

at alle institutioner for videregående uddannelser skal have samme adgang til edb-faciliteter og

at edb-faciliteterne skal stilles til rådighed på en økonomisk og styrbar måde.

Disse principper er siden blev fulgt, og det foreslås at de fortsat lægges til grund for planlægningen og styringen af området.

N.K. Hermansen, Jens Ulrik dalgaard, per Gert Jensen, peder olesen larsen & christian f. Rovsing

EDB-udredningsudvalget. Rapport om den videre udbygning af edb-kapaciteten for forskning og videregående uddannelse, Undervisningsministeret (1983)