Forløbet giver kun mening i det digitale mediemiljø og kan kun gennemføres i det digitale mediemiljø. De forskellige former for praksis, angår alle det digitale, og er hertil koblet op på en tredjebølge undervisning, hvor remix muliggøres gennem et verdensomspændende community. Forløbet bobler med potentialer for at fremme naturfagligt dannelsesengagement. Eksempelvis er der store potentialer i eksperimentet i forhold til at adressere den dannelsesopgave, der går ud på at gøre eleverne bevidste om, hvordan en algoritmisk og digital verden fungerer og kan og bør skabes.

Jesper Tække & Michael Paulsen

Fra “Digitalt understøttet faglighed og almendannelse” (mine fremhævninger).

Relateret: Educational Amnesia